Menu
Obec Hořátev
ObecHořátev

Chodník směrem na Nymburk

nijak

Vybudování chodníku, přizpůsobeného pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace, upraví dopravní prostor pro zranitelné účastníky silničního provozu a zajistí tak bezpečný pohyb podél silnice III/33013 s intenzitou dopravy 2576 voz/den. Plynulým napojením na stávající opatření v dané lokalitě bude zajištěna dostupnost občanské vybavenosti. V rámci návaznosti nového chodníku na stávající zpevněnou plochu bude upravena silnice v zatáčce, aby kraj silnice byl oddálen od chodníku a byl zajištěn bezpečnostní odstup. Nový tvar chodníku a stávající plochy b zatáčce bude vytvořen plynulým obloukem ze silničních obrubníků. Nový chodník bude mít šířku min. 1,50 m (vzdálenost mezi vnitřním lícem obrubníků). Délka nově navrženého chodníku je 141,85 m. Max. příčný sklon chodníku je 2 %, max. podélný sklon chodníku je všude menší než max. hodnota 8,33 % (chodník je v celé trase navržen tak, aby byly změny výškové úrovně minimální). Součástí rekonstrukce chodníku jsou rovněž sjezdy k přilehlým nemovitostem. Ve všech sjezdech a na začátku chodníku u domu č.p. 163 budou osazeny varovné pásy v šířce 0,4 m odlišné barvy a struktury povrchu od dlažby (pro nevidomé). Součástí projektu je i vybudování veřejného osvětlení, odvedení dešťových vod z povrchu komunikace (řešení rozděleno na dva úseky) osazením vpustí do obrubníků, potrubí bude vedeno v chodníkovém tělesu a zaústěno přes usazovací šachtu do vsakovacího zařízení č. 1 a č. 2, dále bude provedeno ozelenění pozemků dotčených stavbou. 

Koordinační situace k náhledu zde. (734.35 kB)

 

Užitečné informace

Aktuální počasí

dnes, středa 27. 9. 2023
zataženo 25 °C 16 °C
čtvrtek 28. 9. slabý déšť 22/14 °C
pátek 29. 9. déšť 20/12 °C
sobota 30. 9. slabý déšť 18/9 °C

Mobilní rozhlas

Rozhlas

Geoportál

Geoportál

Zajímavé odkazy