Navigace

Obsah


Vodovod a kanalizace

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Kontakty na údržbu vodovodu a kanalizace 11.12.2019

Vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2020 o místním poplatku z pobytu 04.06.2020 20.06.2020
Obecně závazná vyhláška obce Hořátev č. 3/2011, o místním poplatku ze psů 25.03.2019 10.04.2019
Obecně závazná vyhláška obce Hořátev č. 4/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Hořátev 25.03.2019 10.04.2019
Obecně závazná vyhláška obce Hořátev č. 6/2011, o místním poplatku ze vstupného 25.03.2019 10.04.2019
Obecně závazná vyhláška obce Hořátev č. 7/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 25.03.2019 10.04.2019
Obecně závazná vyhláška obce Hořátev č.: 9/2011 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 25.03.2019 10.04.2019
Obec Hořátev jako provozovatel veřejného pohřebiště podle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pohřebnictví“) vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zá 25.03.2019 10.04.2019
Obecně závazná vyhláška obce Hořátev č. 1/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hořátev 26.09.2018 12.10.2018
Obecně závazná vyhláška obce Hořátev č. 2/2018, o poplatku za komunální odpad 26.09.2018 12.10.2018
Obecně závazná vyhláška obce Hořátev č. 3/2018, o nočním klidu 26.09.2018 12.10.2018
Obecně závazná vyhláška obce Hořátev č. 4/2018 ,kterou se vydává požární řád obce 26.09.2018 12.10.2018

Směrnice