Menu
Obec Hořátev
ObecHořátev

Aktuality

Zobrazeno 121-150 ze 246

Nabídka pomoci pro straší občany.

Datum: 14. 3. 2020

Obdržel jsem nabídku od dobrovolnice, která nabízí zajištění nákupu základních potravin nebo léků starší osobě z Hořátve, která nemá tuto možnost nebo se obává pohybu ve veřejných prostorech.

Telefon číslo na které můžete volat v případě vážného zájmu je: 777000695. Děkuji. Josef Kristl starosta

Informace o nařízení vlády České republiky platném od 14. 3.2020

Datum: 14. 3. 2020

Vážení občané, informujeme vás o nařízení vlády, které platí od dnešního dne, tedy od 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod., kterým vláda zakazuje:

1. maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:
– potravin,
– výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
– pohonných hmot,
– paliv,
– hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
– lékárny a výdejny zdravotnických prostředků,
– malých domácích zvířat,
– krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
– brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
– novin a časopisů,
– tabákových výrobků,
– služeb prádelen a čistíren,
– prodeje přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky, přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně,

2. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezení,

3. zakazuje činnost provozoven stravovacích služeb,
umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,

4. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. provoz heren a kasin podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Informace k nouzovému stavu v české republice.

Datum: 12. 3. 2020

Vláda ČR na návrh ministr vnitra schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od dnešních 14 hodin na dobu 30 dnů.
Obecné informace
Nouzový stav se vyhlašuje na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

Nouzový stav vyhlašuje vláda ČR svým usnesením. Vláda o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit.

Doba trvání nouzového stavu je nejvýše 30 dnů. Prodloužit se může pouze po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny.

Nouzový stav se vyhlašuje jako zákon. Vyhlášení, prodloužení a zrušení nouzového stavu se oznamuje dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu.

V případě vyhlášení nouzového stavu mohou být dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezena některá práva a svobody.

Občanů ČR se vyhlášená krizová opatření mohou dotknout např. v povinnosti strpět zákaz vstupu, pobytu, pohybu ve vymezených objektech nebo rizikových oblastí z důvodu omezení šíření nákazy. Vyhlášená krizová opatření mohou být přijata k usměrnění spotřeby a dodávek zdravotních prostředků a léčiv a dalších věcných prostředků pro řešení situace, k přijetí opatření v dopravě, zajistí přednostní zásobování dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení či bezpečnostních soborů a složek IZS.

Konkrétní opatření budou doplněna v návaznosti na další usnesení vlády.
Byl aktivován Krizový štáb Středočeského kraje (dále jen "KŠK"). Zasedání KŠK se uskuteční dne 13. 3. 2020 v 9:30 hodin.

Mimořádné opatření! 1

Mimořádné opatření k šíření COVID-19!

Datum: 10. 3. 2020

Ministerstvo zdravotnictví informuje občany.

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody! 1

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody!

Datum: 9. 3. 2020

KIMM Invest s.r.o. oznamuje
přerušení dodávky pitné vody
dne 10.3.2020 (úterý)
od 08:00 do 09:00 hodin

ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU MŠ HOŘÁTEV A VENKOVNÍ UČEBNA NA ZAHRADĚ MŠ HOŘÁTEV 1

ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU MŠ HOŘÁTEV A VENKOVNÍ UČEBNA NA ZAHRADĚ MŠ HOŘÁTEV

Datum: 3. 3. 2020

Druh veřejné zakázky:
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Seznam zadávací dokumentace:
1. Výzva k podání nabídek a Zadávací podmínky
2. Projektová dokumentace
a) Energetické úspory objektu MŠ Hořátev
b) Venkovní učebna na zahradě MŠ Hořátev
3. Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
a) Energetické úspory objektu MŠ Hořátev
b) Venkovní učebna na zahradě MŠ Hořátev
4. Návrh smlouvy o dílo
5. Krycí list nabídky
6. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace

.

Jarní úklid příkopů 2020

Datum: 2. 3. 2020

Obec Hořátev pořádá jako již tradičně opět po roce ve středu dne 11. března úklid příkopů po zimě.
Kdo z občanů by chtěl přiložit ruku k dílu, může přijít v 16.00 hodin před Obecní úřad.
Pracovní oděv a rukavice s sebou!
Občerstvení zajištěno :-)

.

Poslední výzva - kotlíkové dotace.

Datum: 25. 2. 2020

Kotlíkové dotace - Zákaz starých kotlů se blíží.
Využijte dotaci až 127 500 Kc
a pořiďte si nový, úsporný kotel.

www.kr-stredocesky.cz/web/
odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace

Pozvánka na maškarní ples. 1

Pozvánka na maškarní ples.

Datum: 25. 2. 2020

Obec Hořátev ve spolupráci s SDH Hořátev zvou všechny naše i přespolní občany na maškarní ples, který se koná 7.3.2020 od 20.00 hodin v hospůdce "Na Růžku".
K poslechu i tanci hraje skupina POHODA.
Předprodej vstupenek je jako vždy na obecním úřadě Hořátev.
Přijďte se pobavit.

Výluka vlakové dopravy. 1

Výluka vlakové dopravy.

Datum: 24. 2. 2020

Výlukový jízdní řád
platný ve dnech 3.3. - 6.3.2020
NYMBURK HL.N. – POŘÍČANY a zpět

Žádáme občany, aby nesypali žhavý a nevyhaslý popel do sběrných nádob! 1

Žádáme občany, aby nesypali žhavý a nevyhaslý popel do sběrných nádob!

Datum: 21. 2. 2020

Svozová společnost Technické služby města Nymburka, která u nás sváží komunální odpad žádá občany, aby do popelnic nesypali žhavý popel. Popelnice se žhavým popelem nebude z důvodu vysokého rizika požáru ostatního sváženého odpadu ve svozovém voze vyvezena. Děkuji za pochopení.

Josef Kristl, starosta obce Hořátev

Zápis do 1. ročníku ZŠ 1

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Datum: 18. 2. 2020

Zápis se uskuteční ve středu 1.dubna 2020 od 13:00 do 15:30 v budově základní školy.
Náhradní termín je možno dohodnout s vedením školy na telefonním čísle 325 51 41 56

Zasaď si strom 1

Zasaď si strom

Datum: 11. 2. 2020

S podporou neziskové organizace Sázíme stromy a obecního úřadu Hořátev se v neděli 29.3.2020 uskuteční výsadba ovocných stromů v katastru obce Hořátev.
Prosíme dobrovolníky o předběžné přihlášení
na e-mail: stromy.pro.horatev@seznam.cz.
Podrobnější informace budou rozeslány přihlášeným.

VÝSTRAHA PŘED SILNÝM VĚTREM! 1

VÝSTRAHA PŘED SILNÝM VĚTREM!

Datum: 9. 2. 2020

Stupeň výstrahy před větrem v Česku se zvyšuje, hory na severu by mohl zasáhnout orkán.
Meteorologové zvýšili stupeň nebezpečí výstrahy před větrem, který má v neděli zasáhnout Česko. V noci by měl být vítr na většině území republiky velmi silný, na horách na severu země může dosáhnout až síly orkánu. V pondělí bude foukat extrémně silně, zejména v západní polovině ČR bude mít v nárazech ojediněle rychlost až 110 kilometrů v hodině.

„Revitalizace prostranství pomníku padlých Hořátev“ 1

„Revitalizace prostranství pomníku padlých Hořátev“

Datum: 9. 1. 2020

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ PODMÍNKY
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
REVITALIZACE PROSTRANSTVÍ POMNÍKU PADLÝCH HOŘÁTEV
Veřejný zadavatel:
Obec Hořátev

.

Vánoční a Novoroční přání.

Datum: 20. 12. 2019

.

.

Interaktivní Vánoční výstava v základní škole

Datum: 11. 12. 2019

Kdy: úterý 17.12.2019
Kde: Polytechnická učebna ZŠ Hořátev čp. 72

.

Vánoční bohoslužby v Hořátevském kostele.

Datum: 10. 12. 2019

Kdy: 25.12.2019 na Boží hod
Od: 08:30

.

AMATÉRSKÝ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

Datum: 9. 12. 2019

Start 09:30 dne 21.12.2019
Kde: sokolovna Hořátev
Startovné: 100,- Kč

Cena vodného a stočného na rok 2020 1

Cena vodného a stočného na rok 2020

Datum: 4. 12. 2019

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Bobnická 712 Nymburk

Cena vodného a stočného v roce 2020

Na společném zasedání představenstva a dozorčí rady, společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., které se konalo 28.11.2019 bylo rozhodnuto, že je cena pitné vody a vody odkanalizované od 1.1.2020, pro koncového spotřebitele následující:

cena vody pitné 1 m3 – 41,18 Kč (cena je uvedena vč. 15% DPH)
cena zůstává stejná jako v roce 2019
cena vody odkanalizované 1 m3 – 48,42 Kč (cena je uvedena vč. 15% DPH)
cena je oproti roku 2019 zvýšena o 4,5%

Představenstvo a.s.

Vánoční a Novoroční posezení. 1

Vánoční a Novoroční posezení.

Datum: 4. 12. 2019

Sdružení důchodců při obecním úřadě v Hořátvi Vás srdečně zve na „VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ POSEZENÍ“
do obecního pohostinství „Na růžku“ ve čtvrtek dne 19.12.2019 od 14.00 hodin.
TĚŠÍME SE NA VÁS!
Program:
- vystoupení žáků základní školy
- pohoštění
Bezbariérový přístup je zajištěn dvorem.

Nabídka Mikulášské nadílky. 1

Nabídka Mikulášské nadílky.

Datum: 26. 11. 2019

.

Rozsvícení vánočního stromku 1

Rozsvícení vánočního stromku

Datum: 20. 11. 2019

V neděli 1. prosince v 17:00
S pásmem koled vystoupí žáci ZŠ a MŠ v místním evangelickém kostele od 17.00 hodin.

Občerstvení – čaj, svařák, klobása.

Změna TV vysílání na DVB-T2 1

Změna TV vysílání na DVB-T2

Datum: 12. 11. 2019

Změna TV vysílání na nový standart DVB-T2.

.

Pohádková show.

Datum: 6. 11. 2019

Kde: Pohostinství na růžku
Kdy: 26.11.2019
Od: 17:00

Pozvánka na posvícenskou zábavu. 1

Pozvánka na posvícenskou zábavu.

Datum: 30. 10. 2019

SDH Hořátev zve všechny občany na
tradiční posvícenskou zábavu
která se koná v sobotu 9.11.2019 od 20 h.
K poslechu i tanci hraje hudební skupina „POHODA“
Předprodej vstupenek na Obecním úřadě Hořátev
Vstupné 100,- Kč

Nabídka čipování psů. 1

Nabídka čipování psů.

Datum: 14. 10. 2019

V sobotu 19.10.2019 od 14:35 do 15:25 proběhne pro zájemce hromadné čipování psů (čipování je od 1.1.2020 pro všechny psy ze zákona povinné).
Cena čipování: 500 Kč
14:35 – 15:25 hod. Hořátev (před obecním úřadem )

Sběratelská karta 1

Sběratelská karta

Datum: 12. 9. 2019

Hra potrvá od 9. 9. 2019 do 31. 10. 2019.
Po stanovenou dobu může jakýkoli turista, sběratel obcházet 14 míst, která jsou součástí této hry.
Na každém místě si turista zakoupí Sběratelskou kartu.
Pokud sběratel posbírá všech 14 karet celého regionu, může otočit tyto karty a na zadní straně objeví místo, které navštíví zdarma za odměnu za svoji snahu. Toto místo bude otevřeno pouze pro úspěšné řešitele této hry a zvláštností bude také to, že exkurze proběhne večer, nebo spíše v noci. Což nebývá vůbec běžné.

Odečet vodoměrů 2019 1

Odečet vodoměrů 2019

Datum: 3. 9. 2019

VaK NYMBURK OZNAMUJE OBČANŮM, ŽE VE
DNECH 4.9 – 11.9 2019
PROBĚHNE V NAŠÍ OBCI ODEČET VODOMĚRŮ.
KDO NEBUDE V DANOU DOBU K ZASTIŽENÍ DOMA,
NECHŤ ZANECHÁ LÍSTEČEK S ODEČTEM VODOMĚRU NA VIDITELNÉM MÍSTĚ U SVÉHO DOMU.

VEŘEJNÉ PŘEDSTAVENÍ REVITALIZACE DOLNÍ ČÁSTI TOKU VÝROVKY (Ř. KM 2.900 - 13.400) 1

VEŘEJNÉ PŘEDSTAVENÍ REVITALIZACE DOLNÍ ČÁSTI TOKU VÝROVKY (Ř. KM 2.900 - 13.400)

Datum: 28. 8. 2019

TERMÍN A ČAS : 10.9. 2019 , 18:00
MÍSTO: KULTURNÍ DŮM PEČKY 1.PATRO(TŘ. JANA ŠVERMY 255 )

Zobrazeno 121-150 ze 246

Aktuálně

Srážkoměr Hořátev k dispozici zde.

.

 

Aktuální počasí

Meteorologická stanice - Hořátev

Meteorologická stanice Hořátev

Užitečné informace

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 8. 12. 2022
slabý déšť 6 °C 5 °C
pátek 9. 12. déšť 6/5 °C
sobota 10. 12. zataženo 5/2 °C
neděle 11. 12. mírné sněžení 4/1 °C

Mobilní rozhlas

Rozhlas

Geoportál

Geoportál

Zajímavé odkazy